ติดต่อเรา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กม. ที่ 18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3126300-79 แฟกซ์ 02-2312-6409 www.bahcu.com