ชนะเลิศภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ข่าวกิจกรรม

ชนะเลิศภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติมอบรางวัล แก่ทีมชนะเลิศภาพถ่าย รณรงค์ "คัด แยก ขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทีม สิมิหราช่วยโลกแยกขยะ จากสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
.