หลักการพัฒนาแอพริเคชั่นแบบ Agile Business Analysis ในงาน Front-end 

ข่าวกิจกรรม

หลักการพัฒนาแอพริเคชั่นแบบ Agile Business Analysis ในงาน Front-end

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการพัฒนาแอพริเคชั่นแบบ Agile Business Analysis ในงาน Front-end service ของธนาคารไทยพาณิชย์

  .