คณาจารย์และนักศึกษาร่วมทำบุญคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาร่วมทำบุญคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 11 มกราคม 2561

กิจกรรมทำบุญคณะบริหารธุรกิจและผู้เข้าร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น.

  .