ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา” 

ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา”

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรธุรกิจจีน ศึกษาดูงาน “บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ Rubberland ดินแดนยางพารา” วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
    .