รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ 20 ธันวาคม 2559 

ข่าวกิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ 20 ธันวาคม 2559

โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมธุรกิจสู่ธุรกิจ StartUp
.