กิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge Season 1” 

ข่าวประชาสัมพันธ์

U Power : Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่าง MDE และ ATCI โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก MOE และมหาวิทยาลัยชั้นนากว่า 40 สถาบันทั่วประเทศ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://upowerdigitalideachallenge.com  สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://upowerdigitalideachallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 120*200   .