โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ เรื่อง " สร้างธุรกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น " 

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ เรื่อง " สร้างธุรกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น "

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางธุรกิจ เรื่อง " สร้างธุรกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น " ณ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม